باور در کسب و کار

اگر این جمعیت شناختی را در نظر نگرفته اید، وقت آن است که اکنون به آن ها برسید! رسانه های اجتماعی یک شیوه رایج برای اجتماعی سازی و برقراری ارتباط میان بسیاری از جوانان است. دانش آموزان اکثریت کاربران شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر هستند. این مکان های مناسب برای معرفی مارک ها به جوانان است.